هنر مینیاتور

هنر مینیاتور هنر اصیل ایرانی

هنر مینیاتور از زیباترین هنرهای دستی ایرانی محسوب می شود، واژه مینیاتور مخفف واژه مینیموم ناتورال به معنای طبیعت کوچک و ظریف می باشد و اصولا به هر نوع اثر هنری ظریف گفته می شود. در لغت نامه دهخدااینچنین نوشته شده است: ” مینیاتور. (فرانسوی) نوعی نقاشی با حداکثر ظرافت و خطوط ترسیم شده باحداقل نازکی . این نوع نقاشی که در آن ریزه کاری خاص بکار میرفته است در قرون وسطی متداول بوده است. هنر مینیاتور یکی صنایع دستی های زیبا و جذاب ایران می باشد.