پکیج گلدان و رومیزی

توضیحات کوتاه

پکیج ، دو عدد گلدان مس و مینا، یک عدد رومیزی مخملی با چاپ دستی