پکیج نگارگری بر سنگ مرمر

توضیحات کوتاه

پکیج نگارگری بر سنگ مرمر، شامل گلدان (قلمدان) سنگ مرمر، جعبه دستمال سنگ مرمر، نگهداره رومیزی دستمال مرمر. با نگارگری مینیاتوری طرح سیمرغ