کلوت مهر

کلوت مهر

هر سازمانی در کنار مسئولیت های حرفه ای خود باید متعد به جامعه‌ی خویش نیز باشد تا بتواند مسئولیت‌های محوله از طریق جامعه را به نحو احسن به انجام برساند. صنایع دستی کلوت در این راستا قدم هایی برداشته است تا در کنار حرفه‌ی فرهنگی-هنری خویش عهده دار مسئولیت های فرهنگی-اجتماعی نیز باشد.

کلوت در کنار فعالیت حرفه ای خود در کسب و کار، اهداف زیر را نیز برای خود تعریف کرده است:

  • حمایت مادی و معنوی از هنرمندان صنایع دستی با رویکرد توانمندسازی جوامع محلی
  • مستند سازی دانش پژوهش شده جهت حفظ میراث موجود و ایجاد قابلیت توسعه
  • ایجاد نگاهی نو به عرصه صنایع دستی با تطبیق آن با نیازهای امروز مردم و سازمان‌ها
yavari-logo
kaloot-logo

کلوت در کنار دانش آموزیان مناطق محروم

کلوت در کنار مسئولیت های حرفه ای خود، توجه ویژه ای هم به مسئولیت های اجتماعی دارد و با همین هدف طرح مشترکی را با “جامعه یاوری” آغاز کرده است که بر اساس آن، اشخاص و سازمان های علاقه مند به مشارکت در طرح خیریه ی یاوری-کلوت با خرید محصولات مورد نظر خود از صنایع دستی کلوت، یک پنجم از هزینه پرداختی‌شان را به جامعه یاوری فرهنگی اهدا می‌کنند تا برای ساخت مدرسه در مناطق محروم و بهبود کیفیت آموزشی کودکان سرار کشور هزینه شود. در حقیقت مشارکت در این طرح، علاوه بر رفع نیازهای موجود در سازمان شما زمینه تحقق بخشی از مسئولیت های اجتماعی سازمان‌تان را فراهم می‌کند.

صنایع دستی کلوت آمادگی همکاری با سایر سازمان ها و موسسات خیریه ی فرهنگی و اجتماعی را دارد و در کنار ایشان خواهد بود.