ملیله کاری

ملیله کاری

ملیله کاری به هنری گفته میشود که از مفتول‌های ظریف نقره با صرف وقت و دقت فوق العاده و مهارت هنرمندان در پیاده سازی طرح‌های اسلیمی و نگارهای سنتی به هم پیوند داده می شوند. تا محصولی ارزشمند و زیبا حاصلش باشد و شکوه هنر ایرانی را به نمایش بگذارد. هنر ملیله کاری به ۲۰۰ سال قبل از میلاد بر میگردد.قدیمی ترین ملیله ایران به روایت اکثر محققان مربوط به سالهای ۳۳۰ تا ۵۵۰ ق.م. (دوره هخامنشی) است.