بسته بندی صنایع دستی

بسته بندی صنایع دستی از مهمترین بخش های صنایع دستی می باشد که ما در کلوت بر آنیم تا علاوه بر عرضه صنایع دستی نفیس و با کیفیت با ارائه بسته بندی های شکیل و دست ساز بتوانیم گامی موثر در جهت رفع یکی از مشکلات اساسی صنایع دستی که همان فقدان بسته بندی مناسب است، بر داریم. بسته بندی هایی مناسب جهت ارائه صنایع دستی در قالب هدایای فردی و سازمانی باشد که در این راه تاثیری هر چند کوچک در ارائه بهتر صنایع دستی در داخل و خارج از کشور داشته باشیم.